NangSaigon8568

EUR/CHF: Kênh giá đẹp

Giá lên
FX:EURCHF   Euro /Franc Thụy Sỹ
EUR/CHF đang đi trong 1 kênh giá rất đẹp trên h4, đã tạo xong 2 sóng và hiện tại đang nằm ở sát trend hỗ trợ, xu hướng sẽ lên lại khu vực kháng cự 1,119xx

Khuyến nghị: Buy tại 1,113xx-1,114xx
Tp: 1,119xx
SL: 1,111
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.