tradafx

Đợi thiết lập mua với EURGBP

Giá lên
OANDA:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
Khung thời gian 4 giờ.
Cấu trúc xu hướng giảm đã bị phá vỡ, giá hiện tại đang retest vùng Key level tại 0.85500.
Chờ đợi xuất hiện các tín hiệu giao dịch mua tại đây.
Mục tiêu lợi nhuận là vùng kháng cự cũ tại 0.86600.
-------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật thuận lợi.Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.