Leadership

EURGBP - Vì đâu nên nỗi

Giá xuống
FOREXCOM:EURGBP   Euro Fx/Bảng Anh
Những lùm xùm bên cạnh Brexit đã khiến cho EURGBP rơi xuống vùng giá thấp nhất trong vòng 2 năm gần đây. Điều này khiến cho việc giao dịch cặp tiền này trở nên khó phân tích hơn bao giờ hết. Cá nhân tôi cho rằng vẫn nên Short EURGBP dài hạn khi mà phần lớn những kịch bản cho Brexit đều mang tới điều có lợi có đồng bảng Anh

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.