DatTong

EURJPY, Phân tích xu hướng tuần tới !

FX:EURJPY   Euro /Yên Nhật
EURJPY
- Xu hướng D1:
- Xu hướng H4:
Phân tích trước đó !
Bình luận:
Bình luận: Order buy pullback: Move stoploss to entry
Bình luận: Profit ~ 100pip, Take profit 1/2 volume !
Đóng lệnh: đạt mục tiêu: + 130PIP
Bình luận:
Đóng lệnh: đạt mục tiêu: + 130PIP
Đóng lệnh: đạt mục tiêu: Tổng + 260pip