Kittyted

EURJPY

Giá lên
FX:EURJPY   Euro /Yên Nhật
Cập nhật ngày 18/07/2019 giá tăng
1. Khung D1 dự đoán đi song Wolfe
2. Các chỉ báo MACD, RSI đều có dấu hiệu đảo chiều
3. Khung H4 hoàn thành mô hình cá mập
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.