Blogngoaihoi

Cập nhật EURNZD phiên âu 25/11-Blog ngoại hối

FX:EURNZD   Euro /Đô la New Zealand
EURNZD phá vỡ mô hình nêm tăng - hiện đang tăng trở lại test lại đỉnh cũ của mô hình... Canh bán tại đỉnh cũ được ưu tiên.

Bán luôn 1.6310, Stop 1.6340, TP 1.62
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.