DucVinhNguyen

EUR/PLN

Giá lên
OANDA:EURPLN   EUR/PLN
- sau một thời gian giảm và tích lũy. EUR/PLN đã có sự bức phá tăng lên khi retest lại cản mạnh của tuần và tháng lần thứ 2, phá trend line giảm và đóng nến D1 trên đường trend line. và lần này cả khung tuần và khung tháng đều tạo ra một vùng demand zone đẹp và có độ tin cậy cao.
- vậy kế hoạch ở đây là: chờ giá quay về và restet lại vùng demand zone và mua vào khi có tín hiệu tạo ra ( một vùng demand zone đẹp trên khung H4 để giảm thiểu tối đa rủi ro, hoặc một setup price Acition đẹp trên khung d1 hoặc H4 )
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.