GKFXPrimeVN

EURUSD - 14/08/20218

Giá xuống
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Điểm xoay: 1,1430

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,1430 với mục tiêu 1,1365 & 1,1340.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1,1430, có thể tới 1,1480 & 1,1515.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI di chuyển bất lợi.