BLOGFOREXVIET

EURUSD ĐANG LEO NÚI

Giá lên
BLOGFOREXVIET Cập nhật   
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Giá cặp này theo mình nhận thấy nó đang đi bộ kiểu leo núi không nhanh nhưng chắc.
* Khung D1 hiện đang là uptrend
* Lệnh Long nên là ưu tiên vì nó là xu hướng chính của khung D1
* Mô hình giá di chuyển có thể giống như hình mình dự đoán hoặc có thể đi thẳng lên luôn, ai mà kiểm soát được thị trường.
* Các bạn có thể bình luận bên dưới để trao đổi mang tính xây dựng hoặc nhắn tin riêng cho mình nếu muốn.
Giao dịch đang hoạt động:
Giá hôm nay đóng cửa tăng nên buy vì chạm vào trendline nhé anh em
Giao dịch đang hoạt động:
Giá đã từ chối ở trendline, tín hiệu buy khá tốt cho anh em đi long
Giao dịch được đóng thủ công

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.