Leadership

EURUSD - Cần 1 nhịp hồi

Giá lên
Leadership Cập nhật   
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
EURUSD đã tăng theo đúng những gì tôi kỳ vọng trong bài viết trước về EURUSD của tôi

Đương nhiên là EURUSD sẽ tiếp tục tăng và BUY EURUSD vào lúc này vẫn là điều tuyệt vời cho những Trader. Tuy nhiên, với những trader và nhà đầu tư có số vốn ít, để an toàn cho số tiền của mình, hãy BUY khi EURUSD giảm 40-50 pips

BUY 1.13500 - 1.14000
TP: 1.15000
Giao dịch đang hoạt động:
Chỉ còn 50 pips nữa là sẽ đạt mục tiêu

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.