Trongvinh-FA25

EUR/USD - NẮM CHẮC VỊ THẾ

Giá lên
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Ngày hôm qua sóng đẩy 1 đã hoàn thành tại vùng 1.2158 và sau đó tiếp diễn là sóng 2 hồi phục về mức hỗ trợ 1.2077 rồi giá nhanh chóng bật trở lại vùng 1.21xx, chúng ta kỳ vọng vào một nhịp đẩy 3 tiếp diễn đà tăng giá khung H4.

Kết luận:

Intraday: Chiến lược Short trong ngày với nhịp giảm thất bại do chưa chạm điểm entry $1,2176 giá đã giảm về các vùng dự kiến $1.2105

Swing trading: Chiến lược Long đã được Kích hoạt với điểm entry: 1.2092-1.2098, và đã có một phần lợi nhuận, chúng ta quản trị tốt vị thế này để có thể lướt sóng tăng theo kỳ vọng.

Stoploss: 1.2089
Target dự kiến: 1.2510
Miễn trừ trách nhiệm: Đánh giá thể hiện quan điểm cá nhân, chỉ có giá trị tham khảo, không phải và không được coi là hoạt động tư vấn khuyến nghị đầu tư, mua, bán bất kỳ sản phẩm nào hoặc tư vấn cho bất cứ hoạt động kinh doanh nào và không nhằm mục đích phục vụ lợi ích của bất kỳ cá nhân/tổ chức nào.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.