Trongvinh-FA25

EUR/USD - Kích Hoạt chiến lược Buy the Dip

Giá lên
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Cấu trúc ngắn hạn của EU là cấu trúc sóng hiệu chỉnh - Corrective wave trên khung H1 dạng Double Zigzag đã hoàn tất tại vùng hỗ trợ 1.205-1.206. EU đã khởi đầu một nhịp tăng trưởng với sóng đảy 12345 mới, sóng 1 đang hình thành và tiếp diễn là sóng 2 với mức hồi phục về fibonacci thoái lui 0.5-0.618 ~ vùng hỗ trợ 1.2092-1.2098

Kết luận:
Swing trading: Kích hoạt chiến lược ''Buy the Dip'' theo cấu trúc sóng tăng ngắn hạn mới

Entry: 1.2092-1.2098
Stoploss: 1.206
Target dự kiến: 1.2510

Miễn trừ trách nhiệm: Đánh giá thể hiện quan điểm cá nhân, chỉ có giá trị tham khảo, không phải và không được coi là hoạt động tư vấn khuyến nghị đầu tư, mua, bán bất kỳ sản phẩm nào hoặc tư vấn cho bất cứ hoạt động kinh doanh nào và không nhằm mục đích phục vụ lợi ích của bất kỳ cá nhân/tổ chức nào.