GKFXPrimeVN

EURUSD - 03/08/2018

Giá xuống
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Điểm xoay: 1,1610

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,1610 với mục tiêu 1,1570 & 1,1540.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1,1610, có thể tới 1,1630 & 1,1655.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế giảm nhưng không rõ ràng.