BlackBull_Markets

3 chỉ báo TradingView hàng đầu để giao dịch NFP

BLACKBULL:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
NFP hay Bảng lương phi nông nghiệp là một trong những báo cáo kinh tế quan trọng nhất mà các nhà giao dịch ngoại hối, hàng hóa và chứng khoán tuân theo vì nó có thể hoạt động như một chỉ báo về sức khỏe của nền kinh tế Hoa Kỳ.

NFP báo cáo về số lượng việc làm được thêm vào nền kinh tế Mỹ trong tháng trước, không bao gồm những việc làm cho các trang trại, chính phủ liên bang, các tổ chức phi lợi nhuận và các hộ gia đình tư nhân. Báo cáo NFP được phát hành vào thứ Sáu đầu tiên của mỗi tháng và có thể chịu trách nhiệm về một số biến động lớn nhất trong Forex và các tài sản khác.

Giao dịch NFP trước khi nó xảy ra có thể gặp rủi ro vì độ biến động cao và chênh lệch có thể mở rộng. Có thể an toàn hơn nếu đợi từ 15 đến 30 phút sau khi phát hành báo cáo NFP và kết hợp phân tích kỹ thuật của bạn với 3 chỉ báo sau.


3 chỉ báo hàng đầu để giao dịch NFP:

Mức Fibonacci tự động + Trình tạo đường xu hướng tự động
Việc truy xuất lại sau khi phát hành NFP không phải là một sự xuất hiện hiếm gặp vì việc dự đoán giá trị của NFP thường khác xa so với ngưỡng. Khi thị trường tìm hiểu các kết quả NFP không thể đoán trước, nó có thể đặt ra để sửa chữa giả định sai lầm của mình. Giao dịch NFP trong thời gian thoái lui có thể mệt mỏi, đặc biệt nếu bạn đang thực hiện nhiều phép tính Fibonacci. Mức Fibonacci tự động + Chỉ báo máy tạo đường xu hướng tự động giúp bạn điều này, bằng cách hiển thị cho bạn các điểm thoái lui Fibonacci quan trọng nhất trực tiếp trên đồ thị của bạn.

Phiên & Ngày trong tuần
Đôi khi tốt nhất là giữ cho nó đơn giản. Chỉ báo Sessions & Days Of The Week là một chỉ báo kín đáo nhưng là một chỉ báo quan trọng sẽ hiển thị cho bạn các ngày trong tuần và bắt đầu và kết thúc mỗi ngày. Điều này cung cấp cho bạn cái nhìn tổng thể về thị trường từ góc độ toàn cầu, có thể giúp bạn hiểu cách hành xử trong những ngày và giờ trước, trong và sau NFP. Chỉ báo này có thể áp dụng cho tất cả các khung thời gian, do đó, việc theo dõi các thay đổi của múi giờ và phiên khác nhau là một việc rất đơn giản.

Chỉ số chất lượng biến động w / Lọc Pips
Một trong những chỉ báo lâu đời nhất đã được các nhà giao dịch sử dụng trong nhiều năm là VQ hoặc Chỉ báo Chất lượng Biến động. Chỉ báo này có thể rất quan trọng để xác định mức biến động xấu (không bền vững) và tốt (bền vững) gây ra bởi việc phát hành NFP và tuyệt vời khi bạn cần xác nhận bổ sung trước khi tham gia giao dịch

Import the BlackBull Markets Economic Calendar:
blackbull.com/en/economic-calendar/?utm_source=tradingview

Free TradingView Essential with BlackBull Markets: www.blackbull.com/en/platforms/tradingview/?utm_source=tradingview
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.