LHBB

EURUSD 26/12/2019 cho dài hạn- Liệu đã thưc sự vào trend tăng W1

Giá lên
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Hiện tại người người cho rằng EU đã thực sự vào trend tăng, nhà canh buy. Nhưng để ý xa hơn ở W!, thực sự đã đủ điều kiện để hình thành 1 sóng tăng chưa.
Theo dõi clip nhé các member.
Giao dịch đang hoạt động: Quá tuyệt vời vượt qua kì vọng khi tuần trước ngay trước khi kết thúc tuần, ngày thứ 6 đã làm 1 cây PRC cực đẹp. Kịch bản W1 chính thức vào trend tăng. Chúng ta sẽ canh buy vùng cầu D1 để đánh nhịp sóng đẹp nhất cho cặp này