UnknownUnicorn4548749

EURUSD 26/12/2019 cho dài hạn- Liệu đã thưc sự vào trend tăng W1

Giá lên
UnknownUnicorn4548749 Cập nhật   
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Hiện tại người người cho rằng EU đã thực sự vào trend tăng, nhà canh buy. Nhưng để ý xa hơn ở W!, thực sự đã đủ điều kiện để hình thành 1 sóng tăng chưa.
Theo dõi clip nhé các member.
Giao dịch đang hoạt động:
Quá tuyệt vời vượt qua kì vọng khi tuần trước ngay trước khi kết thúc tuần, ngày thứ 6 đã làm 1 cây PRC cực đẹp. Kịch bản W1 chính thức vào trend tăng. Chúng ta sẽ canh buy vùng cầu D1 để đánh nhịp sóng đẹp nhất cho cặp này
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.