GKFXPrimeVN

EURUSD - 13/06/2018

Giá xuống
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Điểm xoay: 1,1775

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,1775 với mục tiêu 1,1710 & 1,1680.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1,1775, có thể tới 1,1810 & 1,1840.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế giảm nhưng không rõ ràng.