GKFXPrimeVN

EURUSD - 13/06/2018

Giá xuống
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Điểm xoay: 1,1775

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,1775 với mục tiêu 1,1710 & 1,1680.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1,1775, có thể tới 1,1810 & 1,1840.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế giảm nhưng không rõ ràng.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.