GKFXPrimeVN

EURUSD - 25/06/2018

Giá lên
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Điểm xoay: 1,1640

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,1640 với mục tiêu 1,1675 & 1,1690.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1,1640, có thể tới 1,1615 & 1,1595.

Tư vấn kĩ thuật: ngay cả khi sự củng cố là khó tránh nhưng cường độ sẽ bị giới hạn.