DatTong

EURUSD, Đi sideway!

DatTong Premium Cập nhật   
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
- Dự đoán giá trên H4.
Bình luận:
Order sell, Profit ~ 40pip
Move stoploss to entry !
Bình luận:
Bình luận:

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.