Samurai_FX_VN

EU chuẩn bị vào tầm ngắm

Giá xuống
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Với dự đoán hướng đi của DXY như trên thì EU sẽ chuẩn bị đi vào vùng có thể canh sell được.
Có 2 vị trí Sell, với 2 vị trí đó chúng ta có những kèo Sell với RR khá cao, đủ để bù lại nếu không may bị SL.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.