Forex9999

Sell EU 1.23800 ; TP 1.2300; SL 1.2400 ( TP 80 pip ; SL 30 pip)

OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
EU đang gặp vùng cản mạnh quanh 1.24 và đã lên hơn 100 pip sau FED
Vùng fibo 50% là vùng quan trọng và nh khả năng nó sẽ test về
Các nên EU cho thấy dấu hiệu biên độ giật cao và khó có khả năng lên thẳng mà ko cần nhịp hồi
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.