GKFXPrimeVN

EURUSD - 06/08/2018

Giá xuống
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Điểm xoay: 1,1580

Khuyến nghị giao dịch: mUA 1,1558 với mục tiêu 1,1540 & 1,1510.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1,1580, có thể tới 1,1600 & 1,1630.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI di chuyển bất lợi.