GKFXPrimeVN

EURUSD - 18/07/2018

Giá xuống
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Điểm xoay: 1,1675

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,1675 với mục tiêu 1,1615 & 1,1600.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1,1675, có thể tới 1,1700 & 1,1725.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI di chuyển bất lợi.