V_PhucNguyen

Kèo mua EURUSD đã khớp và có lợi nhuận

FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Ngày 20/11 tôi đã nhận định cho EURUSD là mua vào tại vùng giá 1.8162.
Cập nhật đến hiện tại, EURUSD đã có cú pullback cực mạnh về vùng 1.8020 sau đó lực mua đã trở lại áp đảo. Đây là cơ hội mua vào và hiện tại giá đã lên đến 1.1900.
Nếu bạn đã nắm giữ lệnh Long, kỳ vọng vùng giá để chốt lời là khu vực 1.19500
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.