GKFXPrimeVN

EURUSD - 11/07/2018

Giá xuống
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Điểm xoay: 1,1750

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,1750 với mục tiêu 1,1705 & 1,1690.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1,1750, có thể tới 1,1770 & 1,1790.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế giảm nhưng không rõ ràng.