Leadership

EURUSD - Đã là dấu hiệu phục hồi

Giá lên
FOREXCOM:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
EURUSD đang tăng dần trong những giờ qua. Liệu đây đã là dấu hiệu tăng trở lại hay chỉ đơn giản là nhịp hồi. Tuy nhiên thời điểm hiện tại rất đáng để test thử khả năng hồi của EURUSD
BUY: 1.13700
SL: 1.13000
TP1: 1.15000
TP2: 1.16000