GKFXPrimeVN

EURUSD - 28/06/2018

Giá xuống
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Điểm xoay: 1,1595

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,1595 với mục tiêu 1,1540 & 1,1525.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1,1595, có thể tới 1,1620 & 1,1645.

Tư vấn kĩ thuật: khi chỉ số không vượt qua 1,1595 khả năng quay về 1,1540 là rất lớn.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.