GKFXPrimeVN

EURUSD - 28/06/2018

Giá xuống
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Điểm xoay: 1,1595

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,1595 với mục tiêu 1,1540 & 1,1525.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1,1595, có thể tới 1,1620 & 1,1645.

Tư vấn kĩ thuật: khi chỉ số không vượt qua 1,1595 khả năng quay về 1,1540 là rất lớn.

Bình luận