Helen_TradingFX

Sức Mạnh Phục Hồi Mạnh Mẽ của EUR/USD Trước Lực Giảm của USD

OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
EUR/USD đang trải qua một giai đoạn điều chỉnh tích cực sau những biến động tiêu cực trước đó. Sự phục hồi này đang được thúc đẩy mạnh mẽ bởi sức ép giảm của Đô la Mỹ, tạo điều kiện lý tưởng cho Euro phục hồi và tăng giá trở lại.

Trên biểu đồ, EUR/USD đã vượt qua đường trung bình động SMA 20, một dấu hiệu rõ ràng cho thấy sự thay đổi tích cực trong xu hướng tăng. Mục tiêu ngắn hạn của chúng ta là vùng đường trung bình động SMA 50. Tiếp theo, nếu tiếp tục tiến lên đến vùng SMA 100, chúng ta có thể mong đợi một đà tăng mạnh mẽ và ổn định hơn cho EUR/USD.

Tiềm kiếm cơ hội, tham gia nhóm tín hiệu miễn phí của chúng tôi: zalo.me/g/gzksyw724
-Kiếm thật nhiều tiền
-Gặp gỡ nhiều chuyên gia
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.