Helen_TradingFX

Dấu hiệu đảo chiều của GBP/USD

OANDA:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Nhìn chung, GBP/USD vẫn tiếp tục trong xu hướng giảm mạnh. Tuy nhiên, giá đang dần phục hồi hướng lên SMA 20 cho thấy dấu hiệu của việc giá đang điều chỉnh và tăng trở lại.

Dự kiến rằng GBP/USD sẽ thử nghiệm vùng SMA 50 trong thời gian tới. Có khả năng rằng sau khi tiếp cận vùng SMA 50, GBP/USD sẽ trải qua một giai đoạn hồi về trước khi tiếp tục xu hướng giảm mạnh.

Tiềm kiếm cơ hội, tham gia nhóm tín hiệu miễn phí của chúng tôi: zalo.me/g/gzksyw724
-Kiếm thật nhiều tiền
-Gặp gỡ nhiều chuyên gia
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.