BestSC

Phá Vỡ - Hồi Phục

FX_IDC:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
1.1742 bị phá vỡ chúng ta có hỗ trợ quan trọng 1.1671
Hỗ trợ chính: Trend (1), EMA 100
Tại vị trí hỗ trợ việc phản ứng và hồi phục là tất yếu, tuy nhiên trường hợp Trend (1) bị phá vỡ giá sẽ giảm dài hạn và tìm kiếm tới các mức hỗ trợ tiếp theo.
Các mức hỗ trợ phía sau 1.1671 là 1.1604, Trend (3)

GoodLuck
Hãy để lại 1 like nếu nó có ích nhé! :)

Nhà xuất bản, sáng lập CSGVN.COM
Telegram: t.me/csg2019
Channel: t.me/csgvn2024
Zalo: zalo.me/g/ntjftr594
www.facebook.com/groups/chuyensaugold
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.