ngohoang98

EUR/USD Sell nha ?

ngohoang98 Cập nhật   
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
kích bản số 1 giống với bài phân tích trước và có 1 pin bar ngay tại vùng kháng cự trước đó.
Sell thuận trend giảm hiện tại.
Lệnh vào sớm nên có thể sẽ bị quét nhưng cũng đáng để thử với cặp E/U
Bình luận:
cần phải đánh giá lại các mô hình trước khi lên lại kế hoạch giao dịch mới cho cặp E/U
Đóng lệnh: dừng lỗ

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.