GKFXPrimeVN

EURUSD - 04/06/2018

Giá xuống
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
EUR/USD trong ngày: tỷ giá chinh chặn trần là 1,1710.

Điểm xoay: 1,1710

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,1710 với mục tiêu 1,1645 & 1,1615.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1,1710, có thể tới 1,1735 & 1,1770.

Tư vấn kĩ thuật: tỷ giá có thể tăng nhưng cường độ sẽ bị giới hạn.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.