GKFXPrimeVN

EURUSD - 04/06/2018

Giá xuống
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
EUR/USD trong ngày: tỷ giá chinh chặn trần là 1,1710.

Điểm xoay: 1,1710

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,1710 với mục tiêu 1,1645 & 1,1615.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1,1710, có thể tới 1,1735 & 1,1770.

Tư vấn kĩ thuật: tỷ giá có thể tăng nhưng cường độ sẽ bị giới hạn.

Bình luận