GKFXPrimeVN

EURUSD - 13/07/2018

Giá xuống
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Điểm xoay: 1,1680

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,1680 với mục tiêu 1,1640 & 1,1625.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1,1680, có thể tới 1,1695 & 1,1725.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI giải thích xu thế giảm.