GKFXPrimeVN

EURUSD - 08/08/2018

Giá lên
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Điểm xoay: 1,1580

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,1580 với mục tiêu 1,1630 & 1,1655.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1,1580, có thể tới 1,1550 & 1,1530.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI giải thích xu thế tăng giá.