DatTong

EURUSD, Mua

Giá lên
DatTong Premium Cập nhật   
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
EURUSD
D1:
- Thị trường sideway trong range
- Xu hướng đi lên
- Giá đóng trên cản
-->Mua
H4:
- Trend nhỏ: uptrend
--> Mua
Phân tích EURUSD trước đó
Bình luận:
Bình luận:
Bình luận:
Giá lên đẹp !
Giao dịch được đóng thủ công:
Close at entry!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.