GKFXPrimeVN

EURUSD - 01/08/2018

Giá xuống
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Điểm xoay: 1,1705

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,1705 với mục tiêu 1,1665 & 1,1645.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1,1705, có thể tới 1,1730 & 1,1745.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI di chuyển bất lợi.