Wave_Tracker

FCN đã đi vào sóng lớn, muốn nghèo thì hãy bán ngay

Giá lên
HOSE:FCN   CÔNG TY CỔ PHẦN FECON
Kinh nghiệm 5 năm đầu tư, mình đã rút ra được 1 phương pháp tuyệt vời để không bị ảnh hưởng bởi tam lý, mua gần vùng đáy và bán gần vùng đỉnh. FCN đã vào con sóng thần uptrend dài hạn. Nếu bạn muốn nghèo thì hãy dứng ngoài!

Mô hình hiện tại mình gọi gà one eighty. trái ngược hoàn toàn với Dead cat bounce. Sự fomo của đám đông sẽ đuâw giá của FCN lên vùng 60k trong sự tiễc nuối của người nghèo.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.