dinhchien

FLC - tăng tại vùng sóng 4h (New Elliot)

Giá lên
HOSE:FLC   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC
Nhìn bên Trái nhóm sóng Daily I, II, II...: Xu hướng giảm đã bị phá vỡ cho xu hướng tăng dài hạn vào ngày 31 tháng 7 năm 2018.
- Nhóm sóng hiện tại, nhóm sóng 4 giờ đã xuất hiện quy tắc sóng đối xứng (New Elliot ). Hiện đang ở sóng 4
- Giá đã rời trend line màu xanh dương.

1. Ngắn hạn: Khuyến khị mua ngay ở giá 6090
- Dừng lỗ: 5656.10
- Chối lời 1: 6588, chốt lời 2: 6867

2. Dài hạn: Chờ về nhóm sóng Daily vùng giá 5471 - 5757
- Dừng lỗ 5186.10
- Chốt lời 1: 7446.0 - Chốt lời 2: 7876. Tỉ lệ Garley Harmnonic.

Like, comment, follow mình. Thanks

Bình luận

Thank you!
Phản hồi