dinhchien

VCB - Bat pattern và sóng đối xứng (new elliot)

Giá lên
HOSE:VCB   NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
Nhìn biểu đồ, ngày 8 tháng 6 năm 2018, giá 60339 xác định đảo chiều giảm bắt đầu từ 19/3/2018 cho 1 xu hướng tăng dài hạn.
- Tỉ lệ fibonacci tính từ điểm đảo chiều (8/6/2018) = 46.3% (0.463) tương ứng với mô hình Bat pattern .
Vì vậy mình đoán điểm đạt sắp tới sẽ là 78.6 - 88.6 (70157 - 73166)
- Dùng sóng đối xứng (new elliot ) để xác định điểm vào hợp lý, và xác định liệu mục tiêu sắp tới khả thi hay không:
+ Tính từ 8/6/18 bắt đầu đỉnh sóng I (nhóm sóng Daily), hiện tại đang từ sóng II đến III.
+ Tính từ sóng II đến III, nhóm sóng H4 (1)(2)(3)... hiện đang ở sóng (5) giảm xuống vùng sóng (6).
- Vậy để đạt được mục tiêu mô hình Bat, sẽ có 2 vùng điều chỉnh, tùy vào vốn và tính cách của Trader để quyết định nên vào vùng giá nào:
1. Vùng sóng H4 mua từ (6) lên (7): khuyến nghị vào giá từ 61826 - 60708. Mục tiêu 70157. Cắt lỗ: 57760.
2. Vùng sóng Daily mua từ IV lên V: Khuyến nghị vào giá từ 57252 - 55422. Mục tiêu 1: 70157, Mục tiêu 2: 73166. Cắt lỗ: 48917 (vùng đảo chiều cho xu hướng giảm dài hạn)

* Share, like, comment, follow mình. Cảm ơn đã xem.

Bình luận