dinhchien

VCB - Bat pattern và sóng đối xứng (new elliot)

Giá lên
HOSE:VCB   NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
Nhìn biểu đồ, ngày 8 tháng 6 năm 2018, giá 60339 xác định đảo chiều giảm bắt đầu từ 19/3/2018 cho 1 xu hướng tăng dài hạn.
- Tỉ lệ fibonacci tính từ điểm đảo chiều (8/6/2018) = 46.3% (0.463) tương ứng với mô hình Bat pattern .
Vì vậy mình đoán điểm đạt sắp tới sẽ là 78.6 - 88.6 (70157 - 73166)
- Dùng sóng đối xứng (new elliot ) để xác định điểm vào hợp lý, và xác định liệu mục tiêu sắp tới khả thi hay không:
+ Tính từ 8/6/18 bắt đầu đỉnh sóng I (nhóm sóng Daily), hiện tại đang từ sóng II đến III.
+ Tính từ sóng II đến III, nhóm sóng H4 (1)(2)(3)... hiện đang ở sóng (5) giảm xuống vùng sóng (6).
- Vậy để đạt được mục tiêu mô hình Bat, sẽ có 2 vùng điều chỉnh, tùy vào vốn và tính cách của Trader để quyết định nên vào vùng giá nào:
1. Vùng sóng H4 mua từ (6) lên (7): khuyến nghị vào giá từ 61826 - 60708. Mục tiêu 70157. Cắt lỗ: 57760.
2. Vùng sóng Daily mua từ IV lên V: Khuyến nghị vào giá từ 57252 - 55422. Mục tiêu 1: 70157, Mục tiêu 2: 73166. Cắt lỗ: 48917 (vùng đảo chiều cho xu hướng giảm dài hạn)

* Share, like, comment, follow mình. Cảm ơn đã xem.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.