longsonvn

FRT 28/3/24: Cơ hội mua mới?

Giá lên
longsonvn Cập nhật   
HOSE_DLY:FRT   CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ KỸ THUẬT SỐ FPT
Trong phiên 26-27/3 chúng tôi bắt đầu bán ra FRT khi cổ phiếu bắt đầu đi xuống đường trung bình MA-20 sau một thời gian dài tăng giá (xem chi tiết ở phần các ý tưởng liên quan)

Tuy nhiên, ngay sau đó, ở phiên 28/3/24, cổ phiếu bắt đầu hồi phục vượt trở lại đường trung bình này, tạo thành cơ hội mua mới ở đây.

Ngoài việc hồi phục trở lại vượt đường MA-20, chúng ta cũng có thể nhìn cổ phiếu này dưới góc độ vượt qua đường xu hướng màu vàng.

Những cổ phiếu mạnh nhất, thường lại là những cổ phiếu ít rủi ro nhất.
Bình luận:
Phiên 3/4/24 cổ phiếu đóng cửa dưới MA-20 đưa ra tín hiệu bán đầu tiên. Chúng tôi đã tiến hành bán 50% vị thế sáng 4/424 và sẽ bán phần còn lại nếu cuối phiên cổ phiếu không phục hồi mạnh.
Bình luận:
Kết thúc phiên 4/4/24, chúng tôi quyết định tiếp tục nắm giữ phần còn lại của vị thế, sau khi cổ phiếu hồi phục lên mức cao nhất trong phiên
Đóng lệnh: dừng lỗ:
Kết thúc phiên 8/4/24, cổ phiếu không hồi phục do đó chúng tôi quyết định bán phần còn lại của vị thế này

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.