longsonvn

FRT 12/3/24: Hãy để lợi nhuận phát huy

Giá lên
longsonvn Cập nhật   
HOSE_DLY:FRT   CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ KỸ THUẬT SỐ FPT
FRT bắt đầu đi lên từ nền giá tích lũy từ phiên 25/1/24 và từ đó cho đến nay chưa bao giờ vi phạm xu hướng tăng, ít nhất là theo tiêu chuẩn đường trung bình MA-20.

Cổ phiếu sẽ còn tiếp tục tăng hay tạo đỉnh tại đây?

Không ai có thể trả lời được. Điều chúng ta có thể làm là dời điểm bán lên theo các đường trung bình, và để lợi nhuận tiếp tục phát huy.

Những cổ phiếu mạnh nhất là những cổ phiếu cần được nắm giữ lâu nhất.
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Tôi đã bán cổ phiếu này trong phiên 26/3/24 và 27/3/24 khi đường giá bắt đầu đi xuống đường trung bình 20 ngày. Xem thêm chi tiết ở phần các ý tưởng liên quan.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.