dinhchien

GBPAUD - Tăng theo Real Divergence RSI 30/5/2022

Giá lên
FX:GBPAUD   Bảng Anh/Đô la Úc
* Real bull divergenge:
- Đáy trước RSI ở vùng quá Mua (30).
- Đáy hiện tại RSI nằm trên vùng quá Mua (30) > Đáy sau cao hơn nhưng giá trên chart lại thấp hơn (Lower Low).
...Real divergence RSI nếu ở giữa RSI đã vượt lên 50 (Bên mua đủ mạnh để đảo chiều).
-> Target 1: 78.6% Garley pattern.
-> Target 2: Double Bottom.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.