Dự đoán và phân tích

Dao động trung tâm

Dao động trung tâm Centered Oscillators là các chỉ số hàng đầu về dao động trên và dưới điểm giữa và thường không có giới hạn trên hoặc dưới. Do không có giới hạn phạm vi và các chỉ số không bị ràng buộc này có thể đạt đỉnh hoặc đáy về mặt kỹ thuật như mong muốn, điều kiện quá mua và quá bán không dễ tìm thấy, mặc dù một số chỉ số cực đoan được sử dụng trong một số chiến lược. Các công cụ phân tích kỹ thuật này đều có logic bên trong khác nhau và hầu hết (mặc dù không phải tất cả) được sử dụng để đánh giá mức độ mạnh hay yếu của động lượng.
 
Điều này được thực hiện bằng cách nhìn vào giá trị chỉ báo liên quan đến điểm giữa hoặc đường trung tâm. Các trader thường sử dụng kết hợp với các công cụ và kỹ thuật khác và tìm kiếm sự kết hợp của các tín hiệu. Có nhiều bộ dao động tập trung nhưTrung bình động Hội tụ/Phân kỳ (MACD), Chỉ số Kênh Hàng hóa (CCI)Chỉ báo Động lượng (MOM).