dinhchien

GBPCAD - giảm tiếp tại vùng sóng h1

Giá xuống
FX:GBPCAD   Bảng Anh/Đô la Canada
GBPCAD có sóng đối xứng quy tắc tại wave 2.
Nhìn bên trái, The Reversal ở mức 44,6 fibo.
Vì vậy, tôi dự đoán GBPCAD sẽ xuống với 5 sóng để hoàn thành Bat Harmonic .
Tp1: 1.68219, TP2: 1.66660
Dừng lỗ: 1.71882

GBPCAD has a rule symmetry wave at the wave 2.
Look left, The Reversal was at 44.6 fibo.
Thus, I predict GBPCAD will down with 5 waves to complete the Bat Harmonic .
Tp1: 1.68219, TP2: 1.66660
Stop loss: 1.71882