DatTong

GBPCAD, Bán!

Giá xuống
DatTong Premium Cập nhật   
FX:GBPCAD   Bảng Anh/Đô la Canada
H4 xuất hiện pinbar--> Bán
Bình luận:
Dời stoploss vào entry !
Bình luận:
Daily
Đóng lệnh: dừng lỗ:
Hit stoploss entry!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.