Kittyted

GBPCAD - canh mua

Giá lên
FX:GBPCAD   Bảng Anh/Đô la Canada
Cập nhật ngày 13-06-2019 canh mua
1. Khung thời gian tuần đang đi để hoàn thành mô hình dự đoán là con dơi canh đạt điểm 88.6 thì mua
2. MACD đã có devergence, trên chart đáy thấp nhất được kiểm tra về một quý trước đó đã được test lại và tạo đáy mới
3. RSI đang ở vùng quá bán nếu tạo đáy mới mà RIS không vượt quá vùng quá bán và Fore index trên đường không thì mua trực tiếp
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.