dinhchien

GBPCHF - tăng với 3 mục tiêu Elliot

Giá lên
FX:GBPCHF   Bảng Anh/Franc Thụy Sỹ
- Daily, H4: cho phép Mua.
- H1: đã phá vỡ quy tắc xuyên thủng vùng giá trị.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.