dinhchien

BXY - [120.4} chốt chặn cuối của dòng GBP

Giá lên
TVC:BXY   Chỉ số Tiền tệ Bảng Anh
- Vẫn kỳ vọng dòng GBP về lại kênh giá.khung Weekly.
- Khung Daily: 120.4 là mục tiêu 3 sóng 5 Elliot (kỳ vọng Trader chốt lời).
- Khung H4: chỉ còn Price channel cho kỳ vọng tăng lại.
Bình luận: