AMBroker

GBPJPY - Xu hướng giảm nóng không hề có dấu hiệu đảo chiều

Giá xuống
AMBroker Cập nhật   
FX:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Nhận định nhanh trên cặp GBPJPY: sự tăng giá của vàng do sự thân trọng của thị trường bao giờ cũng đi kèm với sự tăng giá của đồng yên Nhật khi dòng tiền được đổ về những tài sản an toàn và tiền tệ có lãi suất cực thấp như JPY. Cặp GBPJPY chứng kiến sự giảm giá liên tục xuyên thủng cả ngưỡng hỗ trợ quan trọng tại 139.000. Dù có sự điều chỉnh tăng nhẹ nhưng xu hướng này chưa hề có sự dấu hiệu sẽ dừng lại.
Chúng ta thấy có sự hình thành của inside bar và cũng đã phá xuống. Hỗ trợ tiếp theo của GBPJPY sẽ là 135.000. Sử dụng đường MA làm kháng cự, chúng tôi kỳ vọng tại đường MA khoảng giá 137.000 sẽ là điểm entry tốt để short lướt GBPJPY.
Chúc các trader thành công!
Đóng lệnh: đạt mục tiêu
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.