AMBroker

GBPJPY không gì ngăn cản nổi đà giảm này

Giá xuống
AMBroker Cập nhật   
FX:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Có thể thấy rõ ở mọi khung thời gian xu hướng của GBPJPY đều là giảm với một loại các tín hiệu kỹ thuật tiêu cực.
Ở đây chúng tôi sử dụng khung thời gian 2h để có thể breakdown nhiều tín hiệu price action hơn.
Có thể thấy những mẫu nến inside bars liên lục kết hợp với cả mô hình fakey đều đang thể hiện rõ đà giảm giá tiếp của cặp tiền này.
Mặc dù đang ở ngưỡng hỗ trợ cứng 140.000 nhưng thật khó để có thể khuyến nghị mua ngược trend vào lúc này.
Các nhà đầu tư có thể sell ngay tại giá hoặc đợi những nhịp tăng giá để có cơ hội vào sell tiếp.
Good luck các traders!
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Ăn quá ngon ae ạ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.