BlackBull_Markets

Quên USDJPY: Đã đến lúc xem gbpjpy để can thiệp?

BLACKBULL:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
Quên USDJPY: Đã đến lúc xem gbpjpy để can thiệp?

Tỷ lệ lạm PHÁT của VƯƠNG QUỐC ANH do trong tuần này (sáng sớm thứ tư), và có một sự sụt giảm lớn dự kiến trong việc đọc từ tháng trước, từ 6,7% đến 4,8%. Sự sụt giảm lớn này để lại rất nhiều chỗ cho sự thất vọng và chỉ số cpi cao hơn có thể gây áp lực tăng LÊN GBPJPY, vốn đã ở mức cao trong nhiều tháng. Chính vì lý do này, tôi đưa ra khả năng các nhà giao dịch nên theo dõi sự can thiệp vào cặp này, dù trực tiếp hay gián tiếp.

Hỗ trợ khả năng gbpjpy tăng giá là sự từ chối bấc giảm đáng kể của ngày hôm qua (chạm vào đường trung bình động 50 ngày trên biểu đồ 1 giờ). Sự từ chối này được theo sau bởi một động thái tiếp theo để đi lên.

Xu hướng tăng hơn nữa sẽ thấy cặp tiền này thách thức mức cao nhất trong ba tháng ở mức 186,77 và mở ra khả năng điều chỉnh/ can thiệp. Trong quá khứ, ¥185.00 đã được chứng minh là một điểm neo cho cặp tiền, nhưng có lẽ một hỗ trợ chính xác hơn bây giờ là ¥185.50?

Đừng quên RẰNG số CPI CỦA HOA kỳ cũng sẽ đến hạn trong tuần này, một ngày trước KHI SỐ CỦA VƯƠNG quốc ANH được tung ra thị trường.

Free TradingView Essential with BlackBull Markets: www.blackbull.com/en/platforms/tradingview/?utm_source=tradingview
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.